top of page
Image de Hannah Busing

Konsènan

Historique

Yon istwa nan èd mityèl

Se nan ane 2000 ke L'Assomption MRC Home Support Table te bay moun k ap bay swen yo priyorite nan plan aksyon li pou amelyore sipò pou moun k ap bay swen natirèl yo. Table de concertation konpoze de òganizasyon kominotè ak òganizasyon piblik k ap travay ak moun ki pèdi otonomi oswa ki gen pwoblèm sante. RANCA te fèt 19 mas 2002 lè li te bay tèt li yon konsèy endepandan e li te reprezante nan Ajans Sante ak Sèvis Sosyal. An 2005, òganizasyon an te resevwa premye finansman estabilize li pou òganizasyon aktivite ak sèvis pou manm ak popilasyon MRC L'Assomption. Relèv ijans lan te fèt nan pwosesis la, ki fè li posib yo ofri yon sèvis an kolaborasyon ak aktyèl CISSS Lanaudière la. An 2006, Colloquium pou moun k ap bay swen natirèl yo te rasanble moun k ap bay swen natirèl yo e yo te pi byen idantifye bezwen yo.

Mission

Misyon nou

Misyon nou se rasanble ansanm ak sipòte moun k ap bay swen MRC L'Assomption. Nou vle bay moun kap bay swen yo pouvwa pou yo pran swen moun yo renmen yo avèk konfyans. Nou kwè nan enpòtans otonomi moun kap bay swen yo, e nou la pou ede yo pran swen tèt yo tou. Nou sipòte demann kolektif ak endividyèl yo pou amelyore sèvis pou yo.

Conseil d'administration

konsèy direktè

Équipe

Rankontre ekip nou an

Patnè

5.png
6.png
8.png
7.png
Partenaire (1).png
Partenaire.png
Logo.png
4.png
bottom of page